ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

‘ΟΡΙΖΩΝ’, είναι η ‘διακριτική ονομασία της ΚΟΙΝΣΕΠ. >Τί σημαίνει ‘Ορίζων’; -Ετυμολογικά… Η λέξη ‘Ορίζων’ [του ορίζοντος είναι στην αρχαία/καθαρεύουσα [& ‘κατ’ αντιστοιχία’ στα αγγλικά horizon] η απλουστευμένη πια λέξη της σημερινής δημοτικής ‘ο Ορίζοντας’. -Εγκυκλοπαιδικά… Προφανώς, χαρακτηρίζει ‘γενικά’ την γραμμή που φαίνεται να αγγίζει νοητά ο ουράνιος θόλος την Γη [ή/& το αντίθετο]. -Εννοιολογικά

Στις ελληνικές εκφράσεις λαμβάνει μεταφορική σημασία, άλλοτε ως ελεύθερο ή ως ανοικτό ‘πεδίο δράσης’, άλλοτε ως ‘επίπεδο γνώσεως’ και άλλοτε ως ‘κατάσταση’ [π.χ. οικονομική, δραστηριοτήτων ή πραγμάτων].

-Επιστημονικά

Τόσο στην Αστρονομία, όσο και στην Γεωγραφία, αλλά και στην Ναυτιλία ο ορίζοντας χαρακτηρίζεται ως ένα επίπεδο κάθετο στην κατακόρυφο γραμμή, δηλαδή, στον παρατηρητή, αναλόγως του σημείου που αυτός βρίσκεται. Υπό αυτόν τον ορισμό διακρίνονται τέσσερα είδη ορίζοντος: 1. o ‘αληθής ορίζοντας’ ή ‘Μαθηματικός ορίζοντας’ ή ‘Ουράνιος ορίζοντας’, 2. ο ‘αισθητός ορίζοντας’, 3. ο ‘νοητός ορίζοντας’ ή ‘Φαινόμενος ορίζοντας’ & 4. ο ‘ορατός ορίζοντας’ ή ‘γεωμετρικός ορίζοντας’. Στον ορίζοντα προσδιορίζονται και τα σημεία ορίζοντος [points of horizon], εκ των οποίων τα κυριότερα σημεία [cardinal points] είναι τα σημεία: Βορράς [North], Νότος [South], Ανατολή [East] και Δύση [West].

-Σημειολογικά

Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτή είναι και η ‘σημειολογική σημασία’ η οποία επέχει και σηματοδοτεί η εν λόγω ονοματοθεσία που επελέγη

Είναι αυτή του ‘ανοικτού παιδιού δράσης’ και της ‘μη πεπερασμένης ποιοτικής και ποσοτικής προοπτικής δυνατοτήτων, δημιουργίας και ανάπτυξης, χωρίς όρια & περιθώρια’, ως προς τις θεματικές ενότητες, αλλά και ως προς τους τομείς δράσεως!