Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Η “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ μας ΔΡΑΣΗ” αναπτύσσεται γύρω από το τρίπτυχο τριών άρρηκτων αξόνων: “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ”.