Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Υποστηρίζουμε την αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας και βοηθάμε στην προώθηση των προϊόντων της.

Επιδίωξή μας είναι η επίτευξη του συλλογικού οφέλους, η εξυπηρέτηση των γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και η παροχή υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, κι εν κατακλείδι, η χρησιμοποίηση των κερδών μας για την ανάπτυξη της απασχόλησης.