ΚΟΙΝΣΕΠ ‘ΟΡΙΖΩΝ’ ‘Επί του πρακτέου’

Το τρίπτυχο της “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ μας ΔΡΑΣΗΣ”, ως “ΚΟΙΝΣΕΠ «ΟΡΙΖΩΝ»”, αναπτύσσεται περί των τριών αξόνων:

“ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ”, επί τη βάση του “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ” & της “ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”, κινούμενο σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριοποίησης, αλλά, σε ένα “ΑΒΑΡΕΣ” & “ΚΑΘΑΡΟ” οικονομικό και φυσικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και με την υποστηρικτική αξιοποίηση νέων “ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ”, προκειμένου να καταγραφεί “ΙΣΧΥΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ & ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ”, προς χάριν του “ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΟΦΕΛΟΥΣ”, αλλά και της “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ’’ & της ‘‘ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” της σύγχρονης ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.