ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΝΣΕΠ ‘ΟΡΙΖΩΝ’;

ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ‘ΟΡΙΖΩΝ’;


Κινούμενοι ενάντια στο ‘ανταγωνιστικό τέλμα’ της ‘μονομερούς επικράτησης’, της ‘μονόφθαλμης κερδοσκοπίας’, που αγνοεί το ‘όφελος του συνόλου’ υπέρ μόνο του ‘ατομικού κέρδους’ και οδηγούμενοι με σταθερή πορεία προς μία ‘κοινωνία παγιωμένων ανισοτήτων’, που θα βαθαίνουν διαρκώς το χάσμα μεταξύ των ανθρώπων, δημιουργήσαμε την «ΚΟΙΝΣΕΠ ‘ΟΡΙΖΩΝ’», θέλοντας με την φιλοσοφία αυτήν που την διέπει να ωθήσουμε την δημιουργικότητά μας, τον ενθουσιασμό μας και την ήπια επιχειρηματική μας δράση σε ‘καινούργια μονοπάτια κοινωνικοοικονομικής ανάδρασης’ και ορμώμενοι από το βασικό κοινωνικά επωφελές κίνητρο: «το όφελος να περνάει πολλαπλώς θετικά προς τα μέρη του κοινωνικού συνόλου’!

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ‘ΟΡΙΖΩΝ’ συστήθηκε το 2017, ως ‘ώριμο τέκνο της ανάγκης’, στοχεύοντας [μέσα από το πρίσμα του υγιούς ‘συνεταιρίζεσθαι’ και της αναπτυξιακής ‘κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας’] στο κοινωνικό μέλλον και στην επιχειρηματικότητα του 21ου αιώνα.

Τα αναπτυξιακά μας σχέδια τα εκπονούμε με γνώμονα τον αναπτυξιακό ΟΡΙΖΟΝΤΑ και με βασικό προσανατολισμό την υγιή επιχειρηματικότητα, έχοντας ως κίνητρο την αύξηση της έμμισθης εργασίας, κινούμενοι με άξονα την καινοτομία και ουσιαστικό διαμορφωτή το ανθρώπινο δυναμικό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και με την στήριξη της τεχνολογίας και τις νέες εφαρμογές των πολύπτυχων τομέων της!

Η δημιουργική μας δράση εδράζεται στους γενικούς σκοπούς μας, οι οποίοι ορίζουν και τις κατευθυντήριες αρχές μας για μία εμπνευσμένη, παραγωγική και αναπτυξιακή δράση. Ενισχύουμε κάθε πρωτοβουλία για την διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, υποστηρίζουμε ότι έχει σχέση με την ανάπτυξη του πολιτισμού μας καθώς και με κάθε υγιή συλλογική και ατομική δημιουργία.

Πιστεύουμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται για μία καλλίτερη ζωή και να ονειρεύονται ένα καλλίτερο μέλλον.

Αγωνιζόμαστε για τις ανθρώπινες αξίες, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Συνεργαζόμαστε με φορείς οι οποίοι έχουν τις ίδιες αξίες και στόχους με τους δικούς μας και προσδοκούμε σε νέες αρμονικές συνεργασίες για το καλό της κοινωνίας, τοπικής και μη.

Υποστηρίζουμε την αναβάθμιση της κοινωνίας και βοηθάμε στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Εμφορούμαστε από την επιδίωξη της επίτευξης του ‘συλλογικού οφέλους’ και της εξυπηρέτησης ‘γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων’. & Υποστηρίζουμε την παροχή υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.