Για κάθε περίπτωση προβολής και προώθησης εταιρειών προϊόντων ή/& υπηρεσιών κ.λ.π.
η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΟΡΙΖΩΝ" σε συνεργασία με το P.S. Studio μπορεί να παράγει για εσάς κάθε
αναγκαίο οπτικοακουστικό ή/& ραδιοτηλεοπτικό υλικό.