Άγνωστο είναι το ποια 'εικόνα' έχει πραγματικά μιά επιχείρηση στα μάτια των πελατών της,
αλλά και το πως μπορεί αυτή να βελτιωθεί! Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 'ΟΡΙΖΩΝ',
σε συνεργασία με <<μυστικούς πελάτες>> και ειδικούς συνεργάτες
είναι εδώ για να σας λύσει το μυστήριο!