ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΝΣΕΠ;

ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.;

Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να παίζουν καταλυτικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία, αφού δραστηριοποιούνται εντός κι εκτός συνόρων, μέσω της άσκησης πολλών μορφών κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα και σκοπού, προβάλλοντας και διεθνώς τον τόπο μας.